درباره ما

شعار ما : برای ایران، دورنمیریزیم
چشم انداز :
  •  تثبیت نشان دورنمیریزیم به عنوان برند برتر کشور
  •  کسب سهم عمده بازار در حوزه خدمات بازیافت در مبداء
  •  احراز جایگاه برترین مجری پروژه های بازیافت در مبداء وب بنیاد در کشور
  •  احراز جایگاه برترین محصول نرم افزاری وب بنیاد کشور در زمینه ارائه خدمات بازیافت در مبداء
ارزش ها :
  •  احترام به حقوق مشتری و تلاش مجدانه برای تحقق آن
  •  پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای، قانون و تعهدات
  •  خلاقیت و نوآوری در تولید محصول و ارائه خدمات
  •  صداقت و درستکاری در قبال مشتریان و جامعه
بیانیه ماموریت : ارائه خدمات بازیافت در مبداء با نرم افزارهای وب بنیاد با توان طراحی و اجرای پروژه به صورت برخط (آنلاین)